Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 17/06/2021 | 04:59 h

NOTÍCIES

  • Festa Major Jove 800

Concurs per a la llicència d’ocupació temporal pel servei de bar de la Festa Major Jove del pàrquing del carrer de Joan Miró

19/6/2019

Ja es poden consultar les bases del concurs per a la gestió del servei de la barra de bar de la Festa Major Jove del pàrquing del carrer de Joan Miró del nostre municipi, que tindrà lloc el divendres 28 de juny a la nit.

Amb la convocatòria de gestió d'aquest servei de bar per a la Festa Major Jove del pàrquing del carrer de Joan Miró es pretén potenciar les diferents associacions i entitats culturals, juvenils i esportives del nostre municipi, fomentant les seves activitats pròpies tot implicant-les activament en el desenvolupament de les festes.

 

Per aquest motiu, en primera convocatòria, només, podran optar al concurs objecte d’aquestes bases totes aquelles entitats i/o associacions que estiguin inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament d’Abrera.

 

Si el concurs queda desert, s’obrirà una segona convocatòria per presentar projecte persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat destinada a la restauració. Les/els interessats hauran de presentar una proposta de gestió del bar.

 

El termini per presentar les ofertes d’aquesta convocatòria finalitzarà el dissabte 22 de juny de 2019 a les 14h. Les propostes s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), en un sobre tancat, acompanyades de la instància:

1- Instància de presentació al procediment d’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa Major Jove 2019 de la zona del pàrquing del carrer Joan Miró. Ha de constar la identificació fiscal de l’entitat i/o associació. La proposta inclourà la llista aproximada de productes que s’oferiran segons el tipus d’acte, amb detall dels preus aproximat i altres dades que siguin d’interès. 

2- Declaració responsable de compromís del compliment de la normativa laboral i higiènico-sanitària pel que respecta al personal encarregat de la barra del bar i compromís de compliment de les obligacions previstes en les bases.

 

En el cas que la primera convocatòria quedi deserta, hi haurà una segona convocatòria. El termini serà de 5 dies naturals des de la publicació de l’anunci de la convocatòria al nostre Tauler d’anuncis municipal de la seu electrònica. 

 

En segona convocatòria, les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d’una activitat destinada a la restauració han de presentar una instància al Registre General de l’Ajuntament sol·licitant participar en el concurs i adjuntar la documentació següent:

  • Instància de presentació al procediment d’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa Major Jove 2019 de la zona del pàrquing del carrer Joan Miró. Ha de constar el nom, domicili i DNI / NIF del sol·licitant.
  • Declaració responsable de compromís del compliment de la normativa laboral i higiènico-sanitària pel que respecta al personal encarregat de la barra del bar i compromís de compliment de les obligacions previstes en aquestes bases.
  • Oferta econòmica.
  • Projecte de gestió de barra de bar.
  • Aportar informe de vida laboral del representant o empresari individual amb experiència mínima d’un any en empreses del sector restauració.

  

Trobareu tota la informació sobre el concurs i les bases d’atorgament a la part inferior d'aquesta pàgina.

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies