Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 18/04/2021 | 20:06 h

NOTÍCIES

  • Comença la prohibició de fer foc a Abrera

Comença la prohibició de fer foc al bosc

14/3/2019

Des del divendres 15 de març fins el proper 15 d’octubre no es pot encendre foc en terreny forestal per prevenir incendis al terme municipal d'Abrera.

Aquesta prohibició, recollida en el Decret 64/1995 del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

 

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d´espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat.

 

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d´aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d´Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d´esbarjo ni d´altres relacionats amb l´apicultura. Dins de les àrees recreatives i d´acampada i en parcel•les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s´utilitzin barbacoes d´obra amb mata guspires.

 

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l´inici d´un foc; llançar coets, focs d´artifici o d´altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies