Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 24/07/2021 | 17:05 h

NOTÍCIES

 • Oficina d'Atenció Ciutadana. Ajuntament d'Abrera

Procés de selecció per crear una Borsa de Treball d’Oficials de Segona de Brigada - Manteniment d’Esports

13/7/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem un nou procés de selecció de personal per a la creació d’una Borsa de Treball d’Oficials de Segona de Brigada amb destinació al servei de manteniment del Departament d’Esports. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el proper dilluns 24 de juliol.

Els aspirants han de tenir el Certificat d’Escolaritat o equivalent i el nivell suficiència de català (A2).

 

Les tasques a desenvolupar seran les següents:

 • Assistir a les reunions a què sigui convocat.
 • Portar a terme el pla de manteniment preventiu.
 • Realitzar les tasques encomanades pel responsable de manteniment.
 • Fer el control i reposició diària dels productes, pH, brom, etc..., necessaris per al funcionament de la piscina.
 • Mantenir netes i en perfecte estat les sales tècniques pel que fa referència al desenvolupament de les activitats.
 • Controlar els indicadors de funcionament de la piscina.
 • Realitzar el control diari dels departaments i comunicar-los al responsable.
 • Cobrir les urgències puntuals de manteniment.
 • Netejar diàriament els vasos de les piscines.
 • Controlar la neteja dels elements complementaris.
 • Realitzar rondes de manteniment de les diferents instal•lacions del Departament d’Esports.
 • Dur a terme les analítiques d’aigua a les piscines i jacuzzis.
 • Realitzar les analítiques de clor lliure de punts representatius de les diferents instal•lacions i enregistrament.
 • Netejar dels vasos de les piscines i jacuzzis de forma mecànica i amb netejafons.
 • Reparacions d’avaries que es puguin derivar de qualsevol de les instal•lacions del departament d’esports, ja siguin elèctriques, d’aigua, motors, maquinària sala de fitnnes, etc.
 • Tasques de posada en marxa de qualsevol de les instal•lacions del Departament d’Esports
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li pugin ser encomanades.
   

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h (dimecres de 16.30 h a 19.00 h). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies