Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 05/07/2020 | 10:09 h

TRÀMITS

Bo social d'electricitat

Aquest tràmit permet sol·licitar un informe acreditatiu de circumstàncies especials dels Serveis socials de l'Ajuntament d'Abrera per tramitar el bo social d'electricitat.


Qui ho pot sol·licitar?

Consumidors vulnerables i en risc d’exclusió social, persones que tinguin una discapacitat o dependència reconeguda, o bé siguin víctimes de violència de gènere o de terrorisme, i que tinguin un contracte d'electricitat amb alguna de les companyies que formen part del mercat regulat.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l'any

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament d’Abrera, en horari d’atenció al públic. 

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25

 

També es pot iniciar la tramitació on-line, clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

Documentació obligatòria: 

 • NIF/NIE de la persona titular del contracte
 • NIF/NIE de la persona a la qual concorre alguna de les circumstàncies especials

Documentació segons la circumstància que s’acredita

 •  Carnet de família monoparental
 • Acreditació del grau de dependència (Grau II o Grau III)
 • Certificat o carnet acreditatiu de discapacitat (igual o superior al 33%)
 • Sentencia judicial acreditativa de ser víctima de violència de gènere
 • Resolució emesa conforme a la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme (Ministeri de l’interior)

A tenir en compte

 • La persona sol·licitant ha de ser el titular del contracte i estar empadronada al domicili
 • Cal disposar de subministrament d'alguna de les companyies regulades.
 • Cal tenir tarifa PVPC (Preu Voluntari del Petit Consumidor).
 • El bo social s’’ha de renovar cada dos anys.

Normativa aplicable

Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques 

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades) • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25