Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 27/05/2020 | 15:24 h

TRÀMITS

Sol·licitud Servei de Teleassistència

El sistema de teleassistència o telealarma consisteix en un dispositiu molt senzill que es facilita a persones grans o discapacitades, que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d'edat o discapacitat. L'aparell està connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència. També es dona un penjoll que permet moure’s lliurament per casa, i fins i tot dutxar-se, amb la seguretat de poder contactar amb la central des de qualsevol lloc de la casa.

Es tracta d’un servei que a Abrera és gratuït d’atenció domiciliària centrat en la persona que permet millorar la qualitat de vida, l’autonomia i la seguretat d’aquesta i de la seva família.

És un servei permanent, funciona les 24 hores del dia cada dia de l’any. Té per finalitat ajudar a les persones grans, amb discapacitat i/o dependència perquè puguin continuar vivint al seu domicili amb seguretat i reduint el risc d’aïllament.

Des del Centre d'Atenció de Teleassistència, l'equip de professionals, atèn la consulta de la persona usuària i activen, si cal, el recurs més adient a la situació: localitzar a les persones de contacte (familiars, amistats, etc.), desplaçar al seu domicili una unitat mòbil o activar els serveis d’urgència (061, Bombers, Guàrdia Urbana...) .

Per poder gaudir del servei de teleassistència és imprescindible que el domicili disposi de xarxa elèctrica i amb xarxa telefònica fixa o fixa-mòbil.


Qui ho pot sol·licitar?

- Persones iguals o majors de 65 anys que visquin sols

- Persones majors d’edat i menors de 65 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem de tercera persona i /o barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència

- Altres situacions de persones majors d’edat i menors de 75 anys en les que el treballador /a social valori la necessitat de disposar del servei.

Requisits i Documentació requerida

  • Estar empadronat a Abrera i viure-hi de forma permanent.
  • Gaudir de capacitat mental i cognitiva suficient per poder utilitzar correctament el servei.
  • Viure sol permanentment o durant gran part del dia o bé conviure acompanyat d’altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat avançada o discapacitat o dependència.

La documentació que cal aportar en cada cas és la que es detalla a continuació.

Persones iguals o majors de 65 anys:

- Imprès de sol·licitud.

- Informe mèdic, emès per metge generalista (de capçalera).

Persones majors d'edat i menors de 65 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti que superen el barem d'assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de dependència:

- Imprès de sol·licitud.

- Informe mèdic, emès per metge generalista (de capçalera).

- Certificat de disminució on s'acrediti la superació de barem d'assistència de tercera persona i/o mobilitat reduïda.

- Resolució del grau de dependència I, II o III, independentment del nivell.

Altres situacions de persones majors d'edat i menors de 65 anys en les que el/la treballador/a social valori la necessitat de disposar del servei.

- Imprès de sol·licitud.

- Informe mèdic, emès per metge generalista (de capçalera).

- Informe Social, emès pel treballador/a social com a resultat de l'entrevista.

 

Si en el domicili conviu una altra persona que vol fer ús de la teleassistència cal que aporti també un informe mèdic.  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25