Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 05:14 h

TRÀMITS

Sol·licitud Polseres QR-Alzheimer

Des de l’Ajuntament d’Abrera posem a disposició de les famílies amb malalts d’Alzheimer i altres demències, polseres identificatives per prevenir possibles emergències dels veïns i veïnes afectats per aquesta malaltia. 

Es tracta d’unes polseres de silicona de color blanc on, al costat del logotip de la FAFAC i dels Mossos d’Esquadra, hi ha un codi QR imprès. El codi QR guarda el contacte del familiar cuidador a qui cal avisar en cas d’emergència. Es tracta d’una polsera identificativa, no un localitzador. Conté informació de contacte del familiar i també pot incorporar informació sanitària addicional, com ara patologies de base, al·lèrgies, diabetis, etc.

El funcionament és molt senzill. La informació continguda al codi QR es pot llegir en apropar-hi el mòbil. Una aplicació tradueix el codi i mostra al mateix telèfon el contacte del familiar/cuidador. Si la persona que ha localitzat un malalt d’Alzheimer desorientat no té mòbil o l’aplicació de mòbil, la polsera porta els logos tant dels Mossos d’Esquadra com de la FAFAC, i això suggereix al ciutadà que pot contactar amb aquestes entitats.


Qui ho pot sol·licitar?

Només caldrà que aquella persona interessada presenti un informe mèdic de deteriorament cognitiu, juntament amb la sol·licitud de la polsera QR-Alzheimer degudament emplenada, que poden descarregar aquí per imprimir-la i emplenar-la, o poden demanar-ne una còpia, al Departament de Serveis Socials i Dones i Igualtat (provisionalment, al Carrer Tarragona, número 2 al barri de Sant Hilari).

El codi QR de la polsera s’ha d’activar accedint a http://localitzador.fafac.cat, i seguir les instruccions. Si la persona que sol·licita la polsera no disposa de mitjans i/o coneixements per fer-ho, també pot marcar la casella per sol·licitar que l’activació sigui per part de l’Ajuntament, i des de Serveis Socials s’activarà el codi QR amb les dades que han facilitat a la sol·licitud.

Quan es pot sol·licitar?

Durant tot l'any.

Cost de la tramitació

La tramitació és gratuïta.

On es pot fer el tràmit?

•Presencialment, al Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament: Carrer Tarragona, 2

Tel. 937 702 911

Email: s.socials@ajuntamentabrera.cat

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i dimarts i dimecres de 15.30 h a 19 h.

 

•Presencialment, a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecre,s de 16.30 h a 19.00 h

Tel. 93 770 03 25

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

 

També podeu iniciar el tràmit de forma electrònica clicant aquí


A tenir en compte

Els Mossos d’Esquadra, juntament amb la Federació de Familiars d’Alzheimer de Catalunya (FAFAC), ja n’han subministrat a les actualment 21 associacions de familiars d’Alzheimer (AFA) de Catalunya, en una clara aposta per ajudar els malalts i els seus familiars/cuidadors en cas de desorientació. Els Mossos d’Esquadra també han editat un tríptic amb informació rellevant i consells adreçats a familiars i cuidadors sobre com actuar quan una persona amb Alzheimer es perd, que es pot consultar fent click aquí!

Si la persona desapareix, no cal esperar 24 hores, truqueu immediatament al 112 o adreceu-vos a qualsevol comissaria del cos de Mossos d'Esquadra (obertes les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any). Heu de portar el vostre document d’identificació personal (DNI, passaport, NIE o permís de conduir). 

Si la persona apareix, adreceu-vos a qualsevol comissaria dels Mossos d’Esquadra a retirar la denúncia. Si s’ha fet difusió del cas, retireu les fotografies i els rètols que s’hagin penjat. Feu-ho també a les xarxes socials, si fos el cas.

Convé aportar el màxim de dades possible de la persona desapareguda:

·        Fotografia recent

·        Lloc i hora en què la persona ha desaparegut

·        Roba que duia en el moment de desaparèixer

·        Descripció detallada amb totes les característiques físiques i trets diferencials

·        Si portava diners, targetes o telèfon mòbil

·        Llocs on li agrada anar, si ha desaparegut amb anterioritat i on s’ha localitzat

·        Informació rellevant de la desaparició i sobre la persona desapareguda: tipus de diagnòstic (Alzheimer o altres demències), grau d’autonomia, etc.


Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25