Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 19/01/2019 | 03:11 h

TRÀMITS

Sol·licitud de Participació en Processos Selectius

Aquest tràmit permet presentar la sol·licitud per a proves de selecció de personal que convoca l’Ajuntament. Anualment, es convoca l’Oferta Pública d’Ocupació, destinada a cobrir definitivament les places vacants de l’organització, com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de serveis, així com de la creació de noves places.

En el supòsit que estiguis interessat/da a participar en un procés de selecció de personal, et recomanem que, en primer lloc, et llegeixis amb atenció les bases de la convocatòria i, en cas de dubte, et posis en contacte amb la unitat de Recursos Humans perquè et resolguin les qüestions que se’t puguin plantejar.


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona interessada, que reuneixi els requisits exigits en les bases de la convocatòria a la qual es vol participar, o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Quan es pot sol·licitar?

Per poder participar en les proves selectives de personal, els interessats i interessades han de comprovar que compleixen els requisits i condicions establertes en les bases de la convocatòria i tenir en compte els terminis establerts.

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Els/les interessats/des que desitgin formar part de la convocatòria hauran de presentar a l’Ajuntament d’Abrera la sol·licitud d’admissió amb el model normalitzat.  

Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres de 16.30 h a 19 h

Tel.: 93 770 03 25

 

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí

 

Caldrà presentar, a més a més, la documentació exigida en les bases de la convocatòria  a la qual es vol participar.


Requisits i Documentació requerida

Aquella establerta en les bases de la convocatòria


Unitat tramitadora

Oficina d'Atenció Ciutadana

Òrgan responsable de la resolució

Recursos Humans

Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics

Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal de les Entitats Locals

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25