Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 20:41 h

TRÀMITS

Casament Civil

Tràmit per fer un casament civil a l'Ajuntament d’Abrera. Els casaments a l’Ajuntament es poden celebrar de dilluns a divendres, en horari de matí o tarda, i/o dissabte al matí.

La celebració té lloc a la sala de plens del mateix Ajuntament, plaça de la Constitució, 1, d'Abrera.

Els oficiants de matrimonis civils a l'Ajuntament poden ser:

 • El jutge de Pau: divendres al matí.
 • L’alcalde i/o regidors/es: de dilluns a divendres, per a casaments de tràmit (sense o amb cerimònia), i els dissabtes al matí, per a casaments amb cerimònia.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

 • La primera part de la tramitació pel casament civil s'iniciarà sempre al Registre Civil (jutjat de pau) del municipi d’Abrera, com a mínim, per part d’un dels dos contraents.
 • Un cop el jutjat civil autoritza el matrimoni, s'haurà de presentar a l’Alcaldia de l’Ajuntament (primera planta) per poder formalitzar, segons l'agenda d’Alcaldia, la pre-reserva amb el dia i hora de la cerimònia civil.

 

Registre Civil

Passatge de Telefònica, s/n

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tel.: 93 770 24 57

 

Alcaldia. Ajuntament d’Abrera

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts, de 16.30 h a 19.00 h

Tel.: 93 770 03 25

 


Requisits i Documentació requerida

 Documentació necessària Ajuntament

 • Còpia del NIF/NIE o passaport dels contraents
 • Còpia del NIF/NIE o passaport de dos testimonis, majors d’edat

 

Documentació necessària jutjat de pau

 • Certificat de naixement de tots dos
 • Estrangers (certificat de naixement traduït i legalitzat)
 • NIF/NIE o passaport
 • Certificat d’empadronament històric (al menys dels 2 darrers anys)
 • Divorciats (certificat literal de matrimoni amb nota marginal de divorci)
 • Vidus (certificat de defunció de l’anterior espòs/esposa)
 • Declaració jurada d’estat civil *

 

*El mateix Registre Civil on es gestionarà el matrimoni aportarà la declaració jurada d’estat civil.

 

Estrangers

 • Certificat d’inscripció consular dels 2 darrers anys
 • Certificat d’estat civil (també del consolat)

 

Ciutadans dels següents països

 

França, Alemanya, Luxemburg, Àustria, Itàlia, Portugal, els Països Baixos i les Antilles Neerlandeses, hauran de presentar un certificat de capacitat matrimonial (Conveni de Munic).

 

Els menors d’edat i majors de 16 anys

 

 • Certificat de naixement amb la nota marginal d'emancipació

 

Majors de 14 anys i menors de 16 anys

 • Han d'obtenir prèviament la dispensa judicial.

 

Nota Important: Tota la documentació que no sigui espanyola l'haurà de traduïr i legalitzar el consulat respectiu (original i traducció)


A tenir en compte

Passos que cal seguir per iniciar el tràmit de sol·licitud de matrimoni civil

 • Un dels dos cònjuges ha de portar la documentació al jutjat de pau (cal tenir en compte que la documentació caduca al cap de 6 mesos i els volants/certificats d’empadronament, al cap de 3 mesos).
 • El jutjat de pau verifica la documentació i la introdueix en la base de dades.
 • Al cap d'una setmana, el jutjat truca als cònjuges i s’hi han de presentar amb un testimoni de més de 18 anys amb capacitat jurídica.
 • Els interessats ratificaran la documentació.
 • Si els cònjuges han viscut durant els dos últims anys a Abrera, el jutjat de pau publicarà un edicte al tauler d’anuncis durant un període de 15 dies.
 • Si els cònjuges NO han viscut durant els dos últims anys a Abrera, i han viscut en altres localitats de més de 25.000 habitants, el jutjat enviarà la publicació a aquella localitat perquè la publiquin al seu tauler d’anuncis durant un període de 15 dies.
 • Finalitzat el període de l’edicte, s’enviarà l’expedient a la fiscalia de Sant Feliu de Llobregat.
 • La fiscalia té 3 mesos per resoldre l’expedient matrimonial.
 • Quan la fiscalia resol, es comunica al jutjat on s’ha iniciat el procés.
 • El jutjat de pau notifica l’interlocutòria autoritzant el matrimoni.
 • A partir d’aquí, ja es pot iniciar el procés amb Alcaldia de l’Ajuntament d’Abrera demanant dia i hora a la seva agenda.

Unitat tramitadora

Alcaldia

Normativa aplicable

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25