Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 05:35 h

TRÀMITS

Plec de Descàrrega de Denúncies de Trànsit

Aquí pot trobar informació sobre el procediment legal en cas d'haver estat proposat per a una sanció per la Policia Local a causa d'una infracció de trànsit, i desitgi realitzar al·legacions.

La normativa estatal estableix el procediment referent a la formulació d'al·legacions davant d'una denúncia de trànsit

És important informar que en el cas de presentar al·legacions i que aquestes no siguin estimades, l'interessat perd el dret a obtindre la reducció del 50% sobre l'import de la denúncia.


Qui ho pot sol·licitar?

La persona que figura com a infractora o el seu representant.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment durant tot l’any

Termini de tramitació

Máxim de tres mesos

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment, a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line, adjuntant el model específic que teniu en aquest apartat, clicant aquí


Requisits i Documentació requerida

- Sol·licitud per al tràmit de plec de descàrrega

- Denúncia o notificació de la denúncia


Òrgan responsable de la resolució

Policia Local

Normativa aplicable

Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, text refós de la Llei de Tràfic, Circulació de vehicles a Motor i Seguretat Vial.

Llei 2016/679 del  Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

   • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25