Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 25/06/2019 | 03:43 h

TRÀMITS

Neteja de Parcel·les

Mitjançant aquest tràmit es pot fer una queixa d’una parcel·la existent al municipi en mal estat per manca de neteja/manteniment.

L’Ajuntament d’Abrera s’encarrega de vetllar pel bon estat de conservació de solars i parcel·les privades a fi d’aconseguir que aquests terrenys compleixin les condicions de seguretat i salubritat. Els titulars dels terrenys han de ser conscients que han de revisar periòdicament l’estat de les seves parcel·les i mantenir-hi les condicions que no afectin la seguretat dels veïns ni la imatge de la urbanització.

 

Per tal de donar resposta a les queixes rebudes, des de l’Ajuntament ens permetem demanar a tots els veïns del poble que netegin i mantinguin lliure d’escombraries, residus, vegetació… els seus terrenys, patis o solars.

Les tasques que normalment són requerides per part de l’Ajuntament, sempre en funció de l’estat de la parcel·la, són les següents:

 • Estassar/desbrossar la vegetació herbàcia / els esbarzers, i retirada de les restes vegetals i tota la vegetació seca.
 • Poda de les branques baixes dels arbres i estassada de matolls, de manera que s’eviti la continuïtat vertical entre l’arbrat i el matollar.
 • Poda de les branques seques que generen un risc de caiguda.
 • Tala dels arbres secs, inclinats, etc. que generen un risc de caiguda.
 • Poda de tota la vegetació que superi els límits de la parcel·la, especialment de les branques que es troben prop del cablejat de la via pública, respecte el qual cal mantenir un mínim d’un metre de distància.
 • Retirada de residus, tant els vegetals resultants de la neteja de la vegetació com els residus sòlids urbans que puguin sorgir un cop dutes a terme les tasques encomanades.
 • Deixar lliure de vegetació i de restes vegetals  provinents de les tasques de neteja tant la via pública com la vorera.
 • En general, vetllar perquè l’estat general de la parcel·la i el seu aspecte no comprometi les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que estigui afectada per la manca de neteja/manteniment d’una parcel·la

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment

Termini de tramitació

Màxim tres mesos

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic.

Horari:

Matins de dilluns a divendres, de 9.00 h a 14.00 h

Tardes de dimarts i dimecres, de 16.30 h a 19.00 h

*Durant els mesos de juliol i agost només tardes de dimecres, de 16.30 h a 19 h

També es pot iniciar la tramitació on-line clicant aquí


Normativa aplicable

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 de octubre (Art.15) de la Llei del sol i rehabilitació Urbana

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

  • NETEJA
 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25