Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 19/04/2019 | 14:50 h

TRÀMITS

Animals Morts/Abandonats

Aquest servei és gratuït i permet la recollida d'animals morts, ferits, perduts o abandonats que estiguin situats a la via pública o en espais públics.

A partir de la recepció d’un avís sobre la presència d’un animal mort, estigui situat a la via pública o en espais públics, s’activa, mitjançant una demanda específica, el servei de recollida a través de l’empresa concessionària de la neteja municipal, que retira el cadàver de l’animal de la via pública i el trasllada al punt de tractament autoritzat més proper.

NO es presta aquest servei:

-En el cas d’animals morts a domicili.

-En el cas d’animals morts en un solar, en un edifici o en una construcció abandonada.

En aquest cas la responsabilitat és del propietari de l'animal, o titular de la propietat, que és qui ha de gestionar la retirada del cadàver de l’animal.


Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona que detecti un animal ferit, perdut, abandonat o mort a la via pública.

Quan es pot sol·licitar?

En qualsevol moment de l’any

Cost de la tramitació

Aquest tràmit és gratuït

On es pot fer el tràmit?

Presencial o telefònicament

Policia Local d'Abrera.

Carrer de Rosalía de Castro, 7, 08630, Abrera

Tel.: 93 770 09 81


Normativa aplicable

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Decret 238/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia.

Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia.

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

Decret 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25