Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 16/07/2019 | 00:16 h

TRÀMITS

Colònies de Gats

En l'àmbit urbà és freqüent la presència de gats al carrer. Les colònies de gats han de ser controlades per raons de salubritat, reproducció incontrolada i sanitat i benestar animal.

 

Com ho controlem?

Mitjançant el sistema CER (Captura - Esterilització - Retorn): El control consisteix en capturar els gats, sotmetre'ls a una revisió veterinària per mantenir una població sana i descartar malalties contagioses. El següent pas és l'esterilització per evitar que es reprodueixin i mantenir una població més estable. Finalment, es procedeix a fer-los una marca a la orella per identificar els gats ja controlats i se'ls allibera al mateix indret on es van capturar.

 

Que és una colònia de gats controlada? 
La implantació de colònies controlades de gats al carrer és una forma de buscar un equilibri de relació entre les persones i els animals.

Els gats de les colònies controlades són alimentats per voluntaris autoritzats, i utilitzant  exclusivament pinso sec i aigua, d’aquesta manera evitem que s’embrutin els carrers amb restes d’aliments orgànics. No es deixarà mai aliment a terra. Les restes d’aliment seran netejades per evitar riscs sanitaris.

Si t'agraden els animals i vols col·laborar amb el programa de manera voluntària per tenir cura i encarregar-te d'alimentar una colònia, pots posar-te en contacte amb la Regidoria de Medi Ambient. i Sanitat.


Normativa aplicable

Decret 6/1999, de 26 de gener, de condicions de manteniment d’animals de companyia

Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

Decret 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals

Llei 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i amb el que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades)

Llei 39/2015 , de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

   • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25