Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 28/02/2021 | 16:08 h

OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA

Procés selecció per proveir, mitjançant Comissió de Serveis, el lloc de Tècnic/a Gestor/a-Cap d'unitat destinat a Serveis a les Persones.

Convocatòria

229/2021

Aquest procés s’ha publicat el dia 01.02.2021 al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. El termini de presentació d’instàncies és del 02.02.2021 a l’11.02.2021.

En tant al caràcter de tramitació d’urgència atesa la concurrència d’interès públic, les persones interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud i documentació annexes per prendre part en la convocatòria mitjançant els canals electrònics habilitats a la seu electrònica.

Podreu accedir al tràmit a través d’aquest ENLLAÇ.


Data límit d'admisió

11 de febrer de 2021

Tipus de personal

Funcionari

INFORMA'T

AJUNTAMENT > Oferta d'Ocupació Pública