Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 08/04/2020 | 14:58 h

NOTÍCIES

  • Segon Pla d'Ocupació Local 2017

Convoquem 12 ofertes de treball del Segon Pla d’Ocupació Local 2017

23/5/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem nous processos de selecció de personal que formen part del Segon Pla d’Ocupació Local 2017. Necessitem dos oficials de segona de brigada, destinats a pintura i via pública; sis oficials de tercera de brigada destinats a via pública, neteja i manteniment de parcs i jardins i brigada polivalent; i quatre quatre Oficials de segona Administratius/ves.

Oficials de segona de brigada destinat a pintura i via pública
Les funcions bàsiques a realitzar són la pintura d’edificis municipals, pintura viària, organitzar el treballs dels oficials de tercer amb els quals treballarà, tasques d’arranjament de voreres en zones urbanes i l’eliminació de barreres arquitectòniques, entre d’altres tasques. La titulació mínima requerida és el Certificat d’Escolaritat o equivalent.

 

Per poder apuntar-se a aquesta oferta és requisit imprescindible estar en situació d’atur i inscrit com a demandant en el Servei d’Ocupació de Catalunya. El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper dilluns 29 de maig.


Oficials de tercera de brigada

Les tasques a realitzar són l’arranjament de voreres en zones urbanes, l’arranjament d’embornals i escorcells, l’eliminació de barreres arquitectòniques, col·locació de senyalització horitzontal i vertical per millorar la circulació de vehicles al municipi, pintura viària, tasques de manteniment de parcs i jardins, entre d’altres.

Per optar a aquest lloc de treball és requisit imprescindible estar en situació d’atur i inscrit com a demandant en el Servei d’Ocupació de Catalunya. El termini de presentació d’ofertes també finalitzarà el proper dilluns 29 de maig.

 

Quatre Oficials de segona Administratius/ves
Les funcions a desenvolupar són, entre d’altres, realitzar tasques pròpies de recepció i atenció telefònica, informar sobre tràmits i serveis, arxivar documentació, realitzar tasques d’informació a la població i treball de camp i donar suport administratiu al servei on estigui destinat.
Es requereix estar en possessió d’ESO, Graduat Escolar o FP de primer grau i nivell suficiència de català C1. En cas de no estar en possessió del nivell requerit, el Tribunal acordarà la celebració d’una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i que es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

El Termini de presentació d’instàncies finalitzarà el proper dijous 1 de juny.

 

Borsa d’oficials de segona administratius/ves

Us recordem també que les inscripcions per la borsa d’oficials de segona administratius/ves es poden presentar fins el proper dilluns 29 de maig.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30h a 19.00h). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i en aquesta pàgina web.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquestes convocatòries a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25