Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 20/05/2019 | 16:41 h

NOTÍCIES

 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu
 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu
 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu

  + 6

 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu
 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu
 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu
 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu
 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu
 • Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu

Adjudiquem sis horts socials municipals a Can Morral del Riu

16/5/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera hem adjudicat sis nous horts ubicats en terrenys municipals a Can Morral del Riu. L’acte d’entrega va tenir lloc el dimecres, 10 de maig, i correspon a la 15a convocatòria per a l’adjudicació temporal parcel•les destinades a conreu hortícola.

L’alcalde, Jesús Naharro, el regidor de Medi Ambient, Xavier Serret, i tècnics municipals van entregar els horts als nous adjudicataris, que van poder triar la parcel·la que més els agradava per l’ordre en que van quedar classificats en la fase de concurs. Concretament, s’han ocupat les parcel·les  6, 20, 36, 38, 39 i 46.

Duració de 2 i 4 anys
L’autorització té una durada de 4 anys per als adjudicataris que siguin jubilats o prejubilats i per a les persones que presentin alguna disminució, i 2 anys per a la resta de veïns i veïnes. Els usuaris, en cap cas, no poden cedir, alienar, gravar o disposar dels drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.

En cas d’estar interessat en la renovació de l’autorització, el titular haurà de demanar, amb una antelació mínima d’un mes la renovació d’aquesta. Si l’Ajuntament no resol expressament en altre sentit, s’entendrà estimada i restarà automàticament renovada per un període de dos anys més, i així successivament, per períodes de dos anys.

Preu a abonar
L’adjudicatari abonarà la taxa anual regulada a l'Ordenança Fiscal núm. 13 de 115,37 €, que inclou el servei de subministrament d'aigua per a reg, fems i canyes.

Més informació al Departament de Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament d’Abrera (Av. Lluís Companys, 8, entresòl), de dilluns a divendres no festius, de les 9 a les 14 hores i els dimecres a la tarda de 16.30  a 19 hores.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25