Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 20/01/2019 | 22:19 h

NOTÍCIES

  • Oficina d'Atenció Ciutadana. Ajuntament d'Abrera

Procés de selecció de vuit oficials de segona administratius/ves del Primer Pla d'Ocupació Local 2017

4/4/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem el procés de selecció de vuit oficials administratius/ves del Primer Pla d’Ocupació Local 2017. El termini de presentació d’instàncies s’inicia aquest dimecres, 5 d’abril, i finalitzarà el proper 24 d’abril.

El règim de contracte laboral serà el d’obra i servei, amb una duració de 6 mesos. Les destinacions dels llocs de treball són: Policia Local, Medi ambient/Urbanisme, Comunicació, Esports, Serveis Socials, Recursos Humans, Secretaria i Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

 

Les funcions a desenvolupar són, entre d’altres: realitzar tasques pròpies de recepció i atenció telefònica. Informar sobre tràmits i serveis. Arxivar documentació. Realitzar tasques d’informació a la població i treball de camp. Donar suport administratiu al servei on estigui destinat. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Per poder participar en aquest procés de selecció és requisit imprescindible estar en situació d’atur i inscrit com a demandant en el Servei d’Ocupació de Catalunya.

 

La titulació mínima requerida és el Graduat Escolar, ESO, FP de primer grau o equivalent o titulació superior, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. També cal tenir el nivell de suficiència de català (C1, anterior nivell de suficiència de català C).

 

El procés de selecció s’iniciarà el proper mes de maig. Trobareu tota la informació sobre aquestes i altres ofertes de treball de l’Ajuntament d’Abrera a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25