Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 19/09/2019 | 12:39 h

NOTÍCIES

  • Ple Municipal 26 de gener

Convocatòria de Ple Municipal

30/3/2017

La Sala de Plens de l’Ajuntament d’Abrera acollirà aquesta tarda una sessió ordinària del Ple Municipal, a les 19:00 h, en primera convocatòria, i a les 19:30 h en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent: 

 

I.- PART DISPOSITIVA

 

1r PUNT. Actes del Ple:

 Acta del Ple ordinari celebrat el 26.01.17.

 

2n PUNT. Reconeixement extrajudicial de crèdits corresponent a l’exercici 2016.

 

3r PUNT. Aprovació de baixes saldos comptables a 31 de desembre de 2016 per prescripció, caducitat,  insolvència i altres causes.

 

4t PUNT. Concessió de bonificació de l’ICIO en una llicència d'obres particulars. 

 

5è PUNT. Crèdit extraordinari corresponent a l’exercici 2017.

 

6è PUNT. Aprovació de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, i del Reglament de prestacions substitutòries i de mesures alternatives educatives a la sanció per l’ordenança de civisme i convivència ciutadana de la vila d’Abrera.

 

7è PUNT. Moció aprovació Reglament de funcionament del Consell Promotor del Parc Rural de Montserrat.

 

8è PUNT. Moció Comissió Informativa de caràcter temporal del CAM.

 

9è PUNT. Moció sobre els comptadors telegestionables.

 

10è PUNT. Moció sobre actuacions en relació amb el dret a l’habitatge i la pobresa energètica.

 

11è PUNT. Moció en contra de la connexió de les carreteres B-40 i A-2 sobre el riu Llobregat com a variant de la C-55 entre Abrera i Olesa.

 

12è PUNT. Moció en relació amb la sentència del TC relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

 

13è PUNT. Urgències

 

 

II.- CONTROL DE GOVERN

 

14è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de gener i febrer de 2017.

 

15è PUNT. Donar compte de la liquidació dels Pressupostos Generals de l’Ajuntament d’Abrera de l’exercici 2016 i de l’informe d’estabilitat pressupostària.

 

16è PUNT. Donar compte dels informes trimestrals de morositat, Llei 15/2010, de 5 del 4t. Trimestre 2016.

 

17è PUNT. Prendre coneixement renúncia càrrec electe.

 

18è PUNT. Precs i Preguntes

 

Podeu seguir el Ple Municipal des de casa escoltant Ràdio Abrera, al 107.9 de la Freqüència Modulada (FM), i per Internet a www.radioabrera.cat.

 


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25