Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIUMENGE, 20/01/2019 | 22:18 h

NOTÍCIES

  • Horts socials ubicats als terrenys municipals de la Masia Can Morral del Riu

Obrim la convocatòria per optar a l'adjudicació de 19 horts socials municipals a Can Morral del Riu

15/2/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera hem obert la 15a convocatòria per a l’adjudicació temporal d’un total de 19 parcel•les destinades a conreu hortícola, ubicades en terrenys municipals a la Masia de Can Morral del Riu.

Per poder optar a l’adjudicació d’un hort caldrà reunir les següents condicions, establertes a les bases de la convocatòria:

Ser veí o veïna d’Abrera, major d’edat i constar al Padró Municipal com a resident.

No estar en possessió cap membre de la unitat familiar d’una altra parcel·la d’horts municipals o de cap altre terreny de conreu, excepte aquells que ho tinguin en situació irregular dins del terme municipal d'Abrera, al qual hauran de renunciar abans de ser adjudicataris d’una parcel·la municipal.

Per fer l’adjudicació es tindran en compte la situació econòmica, els membres de la unitat familiar, la residència en el municipi, trobar-se en situació d’atur i altres factors sociodemogràfics.

Les entitats que optin a un hort social hauran d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats.


Duració de 2 i 4 anys
L’autorització tindrà una durada de 4 anys per als adjudicataris que siguin jubilats o prejubilats i per a les persones que presentin alguna disminució, i 2 anys per a la resta de veïns i veïnes. Els usuaris, en cap cas, no podran cedir, alienar, gravar o disposar dels drets que es derivin de l’autorització d’ús, ni transmetre-la a tercers.

En cas d’estar interessat en la renovació de l’autorització, el titular haurà de demanar, amb una antelació mínima d’un mes la renovació d’aquesta. Si l’Ajuntament no resol expressament en altre sentit, s’entendrà estimada i restarà automàticament renovada per un període de dos anys més, i així successivament, per períodes de dos anys.

 

Preu a abonar
L’adjudicatari abonarà la taxa anual regulada a l'Ordenança Fiscal núm. 13 de 115,37 €, que inclou el servei de subministrament d'aigua per a reg, fems i canyes.

Les bases es poden consultar físicament al Departament de Territori i Medi Ambient (Av. Lluís Companys, 8, entresòl), de dilluns a divendres no festius, de les 9 a les 14 hores.

Les persones interessades en un hort social hauran de presentar la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció ciutadana (OAC), o bé a través de la seu electrònica d’aquesta pàgina web.

 

Podeu presentar les vostres sol·licituds fins el dijous 9 de març!


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25