Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 06/08/2020 | 15:50 h

NOTÍCIES

Els tràmits amb l'Ajuntament, quan i com vulguis

8/7/2016

Des de l'Ajuntament d'Abrera hem activat el servei de tràmits online a través de la nova pàgina web municipal amb l'objectiu de facilitar la comunicació i evitar desplaçaments.

Aquests tràmits online es canalitzen mitjançant la Seu electrònica, on els ciutadans poden accedir també a la informació i els serveis municipals. Aquesta opció virtual  representa una nova manera de fer les gestions amb l’ajuntament, sense restriccions horàries ni d'espai, amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.

 

L'altra avantatge de la Seu Electrònica és que al ser una oficina virtual està oberta a totes hores i tots els dies de l'any.

 

El primers tràmits activats son:

  •       Instancia general
  •      Queixes i suggeriments

 

L’accés d’aquests serveis, procediments i tràmits es realitza mitjançant  la identificació i signatura electrònica i si ho sol·licita la persona interessada pot rebre la notificació electrònica dels actes i acords relacionats amb la seva sol·licitud.

 

Una vegada efectuat el tràmit el registre emetrà un rebut consistent en una còpia autenticada, mitjançant signatura electrònica avançada, de l’escrit, sol·licitud o comunicació presentada que inclourà la data i l’hora de presentació i el número de registre d’entrada.

 

Aquest acusament de rebuda podrà ser imprès o arxivat informàticament per la persona interessada, tenint el valor de rebut acreditatiu de la presentació als efectes del que es disposa als articles 35.c, 38.5 i 70.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

 

La Seu electrònica disposa també, com a instruments de suport, el Tauler d’anuncis, el Perfil del contractant i Transparència.

 

En els propers mesos entraran en funcionament de manera gradual mes tràmits per facilitar a tota la ciutadania l’accés ràpid, àgil, eficient, sense restriccions i amb la màxima seguretat.

 

L’Ajuntament d’Abrera és a la teva disposició 365 dies l’any 24h.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25