Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 23/01/2019 | 08:21 h

NOTÍCIES

  • PLE MUNICIPAL

El Ple Municipal aprova per unanimitat el rebuig al tancament d´aules i línies de P3 al Baix Llobregat

1/4/2016

La Sala de Plens de l’Ajuntament ha acollit aquest dijous 31 de març una nova sessió ordinària del Ple municipal. L’àmbit educatiu ha centrat bona part de la sessió. En primer lloc, els grups municipals han aprovat per unanimitat una moció de rebuig al tancament d’aules i línies de P3 al Baix Llobregat.

Des de l’Ajuntament d’Abrera rebutgem les intencions transmeses pels Serveis Territorials d’Ensenyament del Baix Llobregat segons les quals es proposa la desaparició de més de 20 línies de P3, una a l’escola Francesc Platón i Sartí del nostre municipi. Demanem al Departament d’Ensenyament que iniciï un procés de diàleg amb la comunitat educativa i els ajuntaments per tal d’adoptar mesures que afavoreixin una millora substancial de l’educació dels nostres nens i nenes, i consensuar l’anàlisi sobre la ràtio a les aules més adequada, especialment als grups de P3, independentment de la davallada de la natalitat.

 

Eradicació de l’abús per raó d’orientació sexual i de gènere
El Ple municipal també ha aprovat per unanimitat una moció presentada pel regidor del grup de Ciutadans, Juan Agustín Esteban, pel desenvolupament de l’estratègia municipal per la eradicació de l’abús en l’àmbit educatiu i juvenil per raó d’orientació sexual i de gènere i la LGTBIfobia.

 

Així, es proposarà al Consell Escolar Municipal la constitució d’una comissió de treball per elaborar l’estratègia d’actuació i el desenvolupament de plans i protocols en l’àmbit local. L’objectiu és detectar i combatre la discriminació als centres educatius del nostre municipi per raó d’orientació sexual i de gènere dels alumes.

 

Aprovació del Reglament del Consell Escolar Municipal
Precisament, el Consell Escolar Municipal va constituir un dels punts tractats en el Ple municipal d’aquest dijous 31 de març. Amb l’abstenció del Grup d’Abrera en Comú i l’aprovació de la resta de formacions polítiques del consistori, el Ple municipal ha aprovat el Reglament del Consell Escolar Municipal. Aquest substituirà els reglaments existents fins el moment.

 

El reglament es sotmetrà a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de 30 dies. Es publicarà en aquesta pàgina web (www.ajuntamentabrera.cat), en el taulell d’anuncis de la corporació, en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) d’Abrera
En el Ple municipal ordinari els grups municipals també han aprovat per unanimitat l’inici del procés de disseny del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) d’Abrera. Aquest és un projecte de participació educativa que es realitzarà amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

 

Durant el mes de desembre de 2015, un tècnic de la Diputació es va reunir amb els centres educatius, AMPA, veïns i regidors d’Abrera per explicar què es un projecte educatiu de ciutat. El projecte va ser acollit molt positivament. L’objectiu del PEC és el de donar resposta a les necessitats i reptes educatius que es plantegen al nostre municipi.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25