Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 24/06/2019 | 11:02 h

NOTÍCIES

 • Escola Esportiva d'Estiu
 • Inscripcions obertes per les colònies esportives organitzades pel Club Esportiu Abrera FUTSAL
 • Escola Esportiva Municipal

Procés de selecció per a la constitució d'una borsa d'Educadors/res Esportius/ves per a l'Escola Esportiva d'Estiu

4/6/2019

L'Ajuntament d'Abrera obre el procés de selecció d'Educadors/res Esportius/ves per a la constitució d'una borsa de treball complementària a la del procés 2898/2019 d'Educadors/es Esportius/ves per a l'Escola Escportiva d'Estiu 2019.

Aquest procés s'ha publicat avui, dimarts 4 de juny de 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a partir de demà dimecres 5 de juny, començarà la presentació d'instàncies fins al dimecres 12 de juny.

 

Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 

 • Programar activitats lúdic – esportives per a nens/nenes de 6 a 14 anys.
 • Lliurar les programacions i assistir a les reunions determinades, tant prèvies a les activitats, com a les d’avaluació d’aquestes.
 • Desenvolupar les activitats lúdic – esportives i psicomotrius de manera creativa, responsable i docent.
 • Participar en les reunions de programació.
 • Coordinar amb altres monitors activitats conjuntes, si és el cas.
 • Visitar els llocs de realització de les activitats, per tal d’adaptar,convenciment, el seu programa.
 • Dinamitzador d’activitats i responsable del grup assignat.
 • Vetllar per assolir els objectius marcats a l’inici de l’activitat.
 • Controlar les autoritzacions i permisos.
 • Educar en els valors esportius als alumnes de l’escola esportiva d’estiu.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l’ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Requisits dels candidats

Les persones interessades en aquesta oferta de treball han d'estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Graduat Escolar, ESO FP de primer grau, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

També s'estableix com a requisit específic per poder formar part de la borsa de treball, acreditar com a mínim una puntuació de 0,5 en algun dels ítem recollits a la base sisena a l’apartat 1, relatiu a experiència o bé l’apartat 2, formació acadèmica o esportiva.


Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) a partir de demà dimecres 5 de juny de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins al dimecres 12 de juny. 

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest web i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25