Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 13/11/2019 | 07:37 h

NOTÍCIES

 • Piscina d'Estiu Municipal

Procés de selecció per a la cobertura temporal de tres llocs de recepcionista/auxiliar administratiu/va destinats a la piscina d'estiu

8/5/2019

L'Ajuntament d'Abrera obre el procés de selecció de tres recepcionistes/auxiliars administratius/ves destinats a la piscina d'estiu

Aquest procés s'ha publicat avui, dimecres 8 de maig  de 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a partir de demà dijous 9 de maig, començarà la presentació d'instàncies fins al dimecres 22 de maig.

 

Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 

 • Proporcionar informació dels abonaments de la Piscina d’Estiu.
 • Inici de gestió de queixes/suggeriments dels usuaris.
 • Control i gestió de la megafonia.
 • Gestió dels objectes perduts.
 • Informació sobre lloguer d’instal·lacions.
 • Informació del protocol de baixa de serveis esportius (Abonats CAM i cursetistes).
 • Gestió de la centraleta.
 • Informació de qualsevol servei del qual tinguin informació.
 • Venda d’entrades puntuals de la Piscina d’Estiu.
 • Gestió de la caixa (arqueig, liquidacions, rendicions...).
 • Realització d’estadístiques de la Piscina d’Estiu.
 • Realització de lloguers de pistes de raqueta.
 • Qualsevol altra tasca de suport a la gestió administrativa com trucades puntuals a
 • usuaris de serveis, introducció de dades o confecció d’estadístiques.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments
 • establerts per l'ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
 • laborals.
 • Pel que fa al tractament de dades de caràcter personal, adoptar les mesures
 • tècniques i organitzatives necessàries per donar compliment a la normativa vigent
 • en la matèria, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat (que es
 • mantindran una vegada acabada la seva vinculació amb la Corporació)
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació requerida
Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Graduat Escolar, ESO FP de primer grau, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar títol reconegut a Espanya de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria. També és necessari tenir el nivell de suficiència de català (C1) (anterior nivell de suficiència de català C) de
la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent



Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) a partir de demà dijous 9 de maig de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins al dimecres 22 de maig.

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest web i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25