Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 24/06/2019 | 19:36 h

NOTÍCIES

  • Segona convocatòria per a la prestació del servei de bar de la Festa de Cap d'Any 80's i 90's d'Abrera

Obrim la segona convocatòria per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any 80’s- 90’s

11/12/2018

La gestió de la barra de la festa de Cap d’Any dels 80’s-90’s ha quedat deserta i per aquest motiu, i tal i com s’indica a les bases reguladores del procediment, obrim la segona convocatòria, reservada per persones jurídiques o empresaris individuals.

Les propostes s’han de presentar de forma individual al registre general de l’Ajuntament d’Abrera, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), en un sobre tancat, acompanyades de la instància adjunta on constin les dades de la persona jurídica interessada.

 

Les propostes per a la segona convocatòria han d’incloure la següent informació:

 

a) Instància de presentació al procediment d’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any Jove i/o Cultura. Ha de constar el nom, domicili i DNI / NIF del sol·licitant. Pots consultar la instància fent click aquí.

 

b) Declaració responsable de compromís del compliment de la normativa laboral i higiènico-sanitària pel que respecta al personal encarregat de la barra del bar i compromís de compliment de les obligacions previstes en aquestes bases. Pots decarregar el document fent click aquí.

 

c) Oferta econòmica

 

d) Projecte de gestió de barra de bar (petit croquis de la decoració)

 

e) Informe de vida laboral del representant o empresari individual amb experiència mínima d’un any en empreses del sector restauració.


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25