Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DISSABTE, 19/01/2019 | 03:27 h

NOTÍCIES

 • bona_877biblioteca abrera. int

Busquem un/a tècnic/a diplomat/a de Biblioteca i Arxius vinculat al lloc de director/a

13/7/2018

Comencen un nou procés de selecció i el termini de presentació de les candidatures s'obre aquest dissabte 14 de juliol mitjançant la seu electrònica, i a partir de dilluns es podrà tramitar també a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). El termini de presentació de sol·licituds s'allarga fins dilluns 23 de juliol.

Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 

 • Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de la biblioteca municipal.
 • Planificar, programar i organitzar l’activitat i els serveis de la biblioteca municipal.
 • Avaluar i dur a terme un seguiment continuat de la qualitat dels serveis oferts.
 • Difondre els serveis i activitats prestats de la biblioteca municipal i impulsar les bones relacions amb els agents interns i externs de la Corporació.
 • Realitzar la vigilància, en matèria de prevenció de riscos, de les activitats que concorrin a l’àmbit, externalitzades o no, d’acord amb la normativa vigent així com informar als treballadors assignats dels riscos del seu lloc de treball, les mesures d’emergència i les obligacions en matèria preventiva, d’acord amb la normativa vigent.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els  procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació mínima requerida
Es requereix estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Grau universitari d’informació i documentació o Diplomatura en biblioteconomia i documentació o titulació equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en el termini de presentació d’instàncies. Les persones interessades també han de tenir el nivell C1 de català (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores, i dimecres de 16.30 a 19.00 hores, i també a través de la seu electrònica. El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà del dissabte 14 de juliol fins el dilluns 23 de juliol.

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25