Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 17/01/2019 | 01:28 h

NOTÍCIES

 • Empresa

Cerquem un/a tècnic/a prospector/ d'empreses per l'Ajuntament d'Abrera amb caràcter laboral temporal

23/5/2018

Iniciem un nou procés de selecció per a la contractació d'un/a tècnic/a prospector/ d'empreses amb caràcter laboral temporal per l'Ajuntament d'Abrera. El termini de presentació de les candidatures s'obre aquest dijous 24 de maig i finalitzarà el dilluns 28 de maig.

Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 • Atenció personalitzada i individualitzada a les necessitats de l’empresa, recollint les necessitats i dubtes que es plantegin i apropant els serveis del Departament a la seva organització.
 • Recollir les necessitats de les empreses i donar resposta eficaç amb els recursos de l’entitat.
 • Coordinació amb les Tècniques per l’orientació a usuaris/es en matèria d’ocupació adaptant el seu perfil i interessos a les necessitats del mercat.
 • Anàlisi del mercat de treball local i comarcal i detectar necessitats de recursos humans en les empreses i sectors contactats.
 • Captació d’empreses col·laboradores i vinculades per a l’orientació, formació, les pràctiques i les ofertes d’ocupació.
 • Elaboració d’informes amb els resultats de les accions que desenvolupa.
 • Suport a les empreses alhora de realitzar sol·licituds i justificacions de subvencions i ajuts de l’Administració.
 • Manteniment i actualització de la base de dades amb les dades de les empreses dels diferents polígons.
 • Vetllar per la seguretat i la salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnic i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

 

Titulació mínima requerida
Es requereix estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Títol de grau o diplomatura de la branca de ciències econòmiques, socials i jurídiques. Les persones interessades també han de tenir el nivell C1 de català (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà del 24 de maig al 28 de  maig.

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25