Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 26/09/2018 | 01:29 h

NOTÍCIES

  • Logo 2015

Pla Local de Joventut d´Abrera 2012-2015

20/6/2012

El consistori abrerenc ha aprovat el Pla Local de Joventut 2012-2015 que servirà per planificar les polítiques de joventut al municipi de forma més eficient i prioritzada. Aquest és el document marc en el qual s´estructuren les polítiques i actuacions adreçades a la població del municipi de 12 a 35 anys i per als propers 4 anys de govern municipal.

Aquest és el tercer Pla Local de Joventut d´Abrera, tot i que les polítiques de joventut a Abrera hi són presents des de la dècada dels vuitanta. El primer pla local, de l´any 2006, era una aposta clara i amb previsió, en matèria de Joventut. El segon pla local, 2007-2011, pretenia consolidar les polítiques de joventut dins els eixos de treball del PNJC 2000-2010 i fer-ne difusió presentant les directrius polítiques i fent un acurat anàlisi de la realitat.

Aquest pla local 2012-2015, suma l´experiència dels dos anteriors i parteix d´una situació molt diferent. Per una banda, compta amb l´experiència i coneixement de l´entorn que ens envolta, dels recursos disponibles, i de instal·lacions gestionades per la Regidoria de Joventut i adreçades als joves. Però, d´altra banda, aquest pla es troba amb una conjuntura socio-econòmica que determina les necessitats i preocupacions d´aquest col·lectiu: on abans hi havia demandes de lleure, ara hi ha demandes de feina. I aquest és el context que haurà d´afrontar aquest nou pla local.

Agafant els principis rectors del PNJC 2010-2020: la qualitat, la participació, la transformació i la integralitat, s´han dissenyat totes i cadascuna de les parts del pla local. Es pretén ser realistes respecte el grau d´impacte que es pot tenir a la vida dels joves, tot i que l´objectiu del pla és millorar les seves condicions de vida. La intenció és incidir en aspectes com la transició escola – treball, la salut, el lleure educatiu i formatiu; es vol promoure l´associacionisme; i anar fent passes per a que cada cop més joves puguin gestionar els seus interessos i activitats.

Programes
El Pla Local de Joventut consta de quatre programes: Programa Transició Escola – Treball, Programa Cohesió/Participació, Programa Casal de Joves i Programa Salut. Aquests programes són transversals i impliquen a les diferents àrees de l´Ajuntament, així com les entitats (juvenils, culturals, etc), l´Institut Voltrera i altres agents.

Aquests programes tracten les diferents problemàtiques que s´han detectat a través de la diagnosi realitzada, que ha estudiat la realitat juvenil abrerenca i les polítiques de joventut dels diferents departaments municipals, entitats, etc.

Aquests programes desenvoluparan una sèrie d´accions que volen arribar al major nombre de joves possible, a través dels diferents serveis que s´ofereixen des del departament de Joventut i des dels diferents departaments de l´Ajuntament, entitats del municipi i altres organismes (com la Direcció General de Joventut, la Diputació de Barcelona o el Consell Comarcal del Baix Llobregat).

Des de l´Ajuntament d´Abrera es vol agrair la feina i implicació de totes les persones que han fet possible el Pla Local de Joventut 2012-2015.

Dimecres, 20 de juny de 2012  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25