Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMARTS, 27/10/2020 | 01:51 h

NOTÍCIES

 • Educador/a Social

A l'Ajuntament d'Abrera obrim un nou procés per seleccionar un/a Educador/a Social

22/3/2018

Busques feina al nostre municipi? A partir d'avui i fins el proper dimarts 3 d'abril l'Ajuntament d'Abrera obre el procés de selecció per a la contractació d' un/a Educador/a Social amb contractació temporal laboral.

Les funcions bàsiques a desenvolupar són, entre d’altres:

 • Detectar i prevenir situacions de risc social i/o d’exclusió, sobretot en l’àmbit de la infància i adolescència.
 • Crear i desenvolupar accions i intervencions socioeducatives.
 • Atendre les demandes dels usuaris en relació a necessitats socioeducatives i familiars.
 • Valorar i fer diagnosi de la situació socioeducativa i socioeconòmica familiar.
 • Orientar, assessorar i dotar d’informació en relació als recursos socials, educatius i laboral.
 • Elaborar el Pla de treball (Pla d’intervenció) tenint en compte totes les persones del nucli familiar i les necessitats de cadascuna d’elles, des del seu entorn familiar i social més immediat.
 • Elaborar seguiment i avaluació del pla de Treball.
 • Acompanyar a la família en el seu procés de canvi, de millora.
 • Dotar a pares i mares, de recursos educatius personals per a poder desenvolupar adequadament els seus rols familiars i parentals.
 • Dur a terme entrevistes individuals amb adults o infants i familiars.
 • Gestionar i tramitar ajuts educatius, tant locals com genèrics.
 • Elaboració d’informes.
 • Coordinació amb tots els agents educatius que intervenen al nucli familiar tant municipals com no.
 • Coordinació amb EAIA per el tractament de situacions de risc social.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d’índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral amb la Corporació.
 • I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuides. 

 

Requisits dels candidats
Es requereix estar en possessió d’alguna de les titulacions següents: Estar en possessió del títol de grau o diplomatura en Educació Social i/o acreditació de l’habilitació per a l’exercici segons allò determinat a la disposició transitòria quarta de la Llei 15/1996, de 15 de novembre de Creació del Col·legi d’Educadors i Educadores Social de Catalunya i han d'acreditar tenir una experiència mínima de sis mesos exercint com a Educador/a Social. 

Les persones interessades també han de tenir el nivell C1 de català (anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

Presentació de sol·licituds
Les persones interessades en formar part de la convocatòria ja poden presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Constitució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30 a 19.00 hores). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals. El termini de presentació de sol·licituds s’allargarà fins el dimarts 3 d’abril.

 

Les bases es poden consultar al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i fent click aqui, a la secció d'Oferta d'Ocupació Pública de la pàgina web de l'Ajuntament i també a l’aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes de l’Ajuntament “Connecta’t a Abrera”.

 


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25