Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 20:55 h

NOTÍCIES

  • Necessitem cobrir una plaça d’oficial de segona de brigada destinat a obres

Nou procés de selecció per cobrir una plaça d’oficial de segona de brigada destinat a obres

21/12/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem un nou procés de selecció per la contractació laboral temporal d’un/a oficial de segona de brigada. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el dimecres 27 de desembre.

Les funcions a desenvolupar són, entre d’altres, realitzar els treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment d’obres en general tant a la via pública com a les dependències municipals: reparar voreres, col·locar rajoles, fer arquetes, etc.

 

Realitzar tasques d’habilitació d’espais públics, per a la realització d’actes públics i festius, prestant suport i sota les indicacions de l’encarregat o persona en qui delegui.

 

Dur a terme el muntatge i desmuntatge d’infraestructures per a la realització d’actes públics i festius sota les indicacions de l’encarregat o empleat en qui delegui.

 

Controlar el correcte estat de les instal·lacions i equipaments.

 

Realitzar tasques proveïment i transport de material amb vehicles.

 

Donar suport a la resta de la brigada i en els altres àmbits de treball quan sigui necessari.

 

Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides pel desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu manteniment.

 

Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament maquinària i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general totes aquelles de caràcter similar que li puguin ser encomanades.

 

Titulació mínima requerida

Les persones interessades han de tenir el Certificat d’Escolaritat o equivalent. Els aspirants estrangers han d’estar en possessió i acreditar un títol reconegut a Espanya. També és un requisit imprescindible tenir el carnet de conducció de Vehicle (B). Pel que fa al nivell de coneixements de llengua catalana, les persones interesadse han de tenir el nivell bàsic de català (A2, anterior nivell bàsic A) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

Els/les interessats/des que vulguin formar part de la convocatòria hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres també de 16.30 h a 19.00 h). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i també el trobareu fent clic aquí. Les instàncies es poden presentar fins el dimecres 27 de desembre de 2017.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25