Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 26/09/2018 | 01:48 h

NOTÍCIES

  • Deixalleria Municipal

Busquem tres oficials de tercera de Brigada per la Deixalleria Municipal en el marc del Pla d’Ocupació per a col•lectius en risc d’exclusió social

17/11/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem un nou procés de selecció per la contractació laboral temporal de tres oficials de tercera de Brigada destinats a la Deixalleria Municipal. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el proper dilluns 27 de novembre.

Les funcions a desenvolupar són, entre d’altres, atendre i informar sobre el funcionament de les instal·lacions, col·laborant en la vigilància de l’accés i utilització del recinte.

Obrir i tancar les instal·lacions.

Identificar els materials aportats a la deixalleria i realitzar el seu emmagatzematge.

Realitzar el tractament de residus especials.

Desballestar i recuperar els components dels residus.

Registrar la informació necessària pel funcionament de la deixalleria.

Netejar i fer el manteniment de la instal·lació.

Donar suport a les tasques de l’àmbit de Medi Ambient en campanyes de sensibilització i recollida selectiva.

Utilitzar les eines manuals, tot tenint cura del seu manteniment i estat de neteja.

Col·laborar en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària (carpes, tarimes, trasllat de mobiliari, llums, etc.) pel desenvolupament de festes populars i esdeveniments.

Prestar suport polivalent en totes aquelles activitats de la brigada municipal en què sigui necessari així com realitzar els treballs assignats en cas d’emergències o catàstrofes naturals.

Tasques relacionades amb la gestió de residus.

Participar a l’elaboració d’estadístiques d’ús de la deixalleria i de volum residus tractats.

I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Requisits pels aspirants 
Les persones interessades han d’estar en situació d’atur i inscrit com a demandant en el Servei d’Ocupació de Catalunya. Estar inclòs/a en algun dels col·lectius en situació de risc d’exclusió social, especificats a l’apartat quart de la base primera, inscrits a Serveis Socials municipals, prèviament a la convocatòria.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres també de 16.30 h a 19.00 h). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals. Les instàncies es poden presentar fins el dilluns 27 de novembre.

 


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25