Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 08/07/2020 | 10:26 h

NOTÍCIES

Concurs per la llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any Jove i de la Festa de Cap d’Any 80’s- 90’s

9/11/2017

Aquesta setmana s'han publicat les bases del concurs per la llicència d'ocupació temporal per prestar el servei de bar de la Festa de Cap d’Any Jove, al Pavelló Esportiu Municipal, i de la Festa de Cap d’Any 80, que tindrà lloc al Gimnàs Municipal de l’Escola Francesc Platón i Sartí.

La novetat d'aquest any és que la primera convocatòria està reservada per entitats inscrites al municipi d'Abrera i es poden presentar per gestionar les dues barres, però també poden optar només a portar una barra, o la de Cap d’Any o la dels 80. Entre totes les sol·licituds presentades per optar als serveis de bar es realitzarà un sorteig públic que s’informarà a tots els sol·licitants per extreure el nom de l’adjudicatari encarregat de gestionar els serveis de bar de cada activitat.

Hi haurà una segona convocatòria, en el cas de quedar deserta la primera, reservada per persones jurídiques o empresaris individuals.

No és obligatori presentar-se per gestionar totes dues barres de bar. Les propostes s’han de presentar de forma individual, una proposta per cada barra, al registre general de l’Ajuntament d’Abrera, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), en un sobre tancat, acompanyades d’una instància on constin les dades de l’entitat o persona jurídica interessada.

Les propostes de les entitats per a la primera convocatòria han d’incloure la següent informació:

a) Instància de presentació al procediment d’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal per prestar el servei de bar a la Festa de Cap d’Any Jove i/o Cultura. Ha de constar la identificació fiscal de l’entitat i/o associació. (Annex 1)
b) Declaració responsable de compromís del compliment de la normativa laboral i higiènico-sanitària pel que respecta al personal encarregat de la barra del bar i compromís de compliment de les obligacions previstes a les bases (annex 2).

Trobareu tota la informació en el documents adjunts.


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25