Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 20/05/2019 | 08:37 h

NOTÍCIES

  • Ple Municipal 25 de maig

Convocatòria del Ple Municipal per dijous, 20 de juliol

17/7/2017

La Sala de Plens de l’Ajuntament d’Abrera acollirà el proper dijous, 20 de juliol de 2017, una sessió ordinària del Ple Municipal, a les 19:00 hores, en primera convocatòria, i a les 19:30 hores en segona convocatòria.

L’ordre del dia serà el següent: 

I.- PART DISPOSITIVA

1r PUNT. Actes del Ple: acta del Ple ordinari celebrat el 25 de maig de 2017

 

2n PUNT. Delegació de competències de l’òrgan de contractació en el contracte de serveis de neteja a les instal·lacions educatives, les instal·lacions esportives i la resta d'edificis municipals.

 

3r PUNT. Aprovació del Conveni entre l’Ajuntament d’Abrera i el Consorci de l’Ecoparc 4 per a la gestió de la fracció resta dels residus municipals.

 

4t PUNT. Modificació de crèdit: suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

 

5è PUNT. Concessió de bonificació de l'ICIO  en una llicència d'obres particulars al Ps. Estació, 11-13. 

 

6è PUNT. Concessió de bonificació de l'ICIO  en una llicència d'obres particulars al c/ Tramuntana núms. 1 al 19 i c/ Antonio Machado núms. 6 al 24.

 

7è PUNT. Concessió de bonificació de l'ICIO  en una llicència d'obres particulars al c/ Núria, 7.

 

8è PUNT. Festes locals 2018. 

 

9è PUNT. Moció del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) relativa als serveis socials relacionats amb el trastorn de l’espectre autista (TEA).

 

10è PUNT. Moció del Grup Municipal del PP relativa al rebuig del referèndum il·legal anunciat pel proper 1 d’octubre de 2017.

 

11è PUNT. Moció del Grup Municipal d’Abrera en Comú per unes festes lliures de sexisme.  

 

12è PUNT. Urgències

 

 

II.- CONTROL DE GOVERN

 

13è PUNT. Donar compte de la relació de Decrets de maig i juny de 2017 i dels acords de les juntes de govern local de maig i juny de 2017.      

 

14è PUNT. Precs i Preguntes

 


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25