Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 26/09/2018 | 00:54 h

NOTÍCIES

  • Procés de selecció d’una Borsa d’Educadors/res Esportius/ves

Procés de selecció d’una Borsa d’Educadors/res Esportius/ves

26/6/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem un nou procés de selecció de personal per a la creació d’una Borsa d’Educadors/es Esportius/ves. El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el proper dilluns 3 de juliol.

Els aspirants han de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), Graduat Escolar o FP de primer grau o titulació superior i el nivell intermedi (B2) de català.

Les funcions a desenvolupar són, entre d’altres, realitzar funcions docents, d’assessorament i responsabilitzar-se de les activitats derivades. Elaborar programes anuals dels grups per a les sessions diàries. Informar i assessorar als usuaris dels aspectes tècnics, formatius i metodològics que es duen a terme, així com de sobre els avenços i progressos o problemes, dificultats o aspectes a millorar per l’alumne en aquesta activitat.

Col·laborar en la realització de diferents programes d’activitats, actes, etc. Vetllar per la seguretat dels alumnes així com pel bon ús de les instal·lacions i material esportiu. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l'ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, altres de caràcter similar que li siguin l atribuïdes.

 

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30h a 19.00h). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25