Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIMECRES, 19/09/2018 | 21:32 h

NOTÍCIES

  • Escola Esportiva d'Estiu

Seleccionem educadors/es esportius/ves per a l’Escola Esportiva d’Estiu

16/6/2017

Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem un nou procés de selecció per la contractació laboral temporal d’Educadors/es esportius/ves per a l’Escola Esportiva d’Estiu, que organitza la Regidoria d’Esports i que tindrà lloc al nostre municipi del 3 al 28 de juliol.

Les funcions a desenvolupar són, entre d’altres, programar activitats lúdic-esportives per a nens/nenes de 6 a 14 anys. Lliurar les programacions i assistir a les reunions determinades, tant prèvies a les activitats, com a les d’avaluació d’aquestes. Desenvolupar les activitats lúdic-esportives i psicomotrius de manera creativa, responsable i docent.

Participar en les reunions de programació. Coordinar amb altres monitors activitats conjuntes, si és el cas. Visitar els llocs de realització de les activitat, per tal d’adaptar, convenientment, el seu programa. Dinamitzador d’activitats i responsable del grup assignat. Vetllar per assolir els objectius marcats a l’inici de l’activitat. Controlar les autoritzacions i permisos.

Educar en els valors esportius als alumnes de l'escola esportiva d'estiu. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d’acord amb els procediments establerts per l'ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. I, en general, altres tasques de caràcter similar que li siguin l atribuïdes.

Els aspirants han de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO), Graduat Escolar o FP de primer grau i el nivell intermedi (B2) de català.

El termini de presentació d’instàncies finalitzarà el proper divendres 23 de juny.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30h a 19.00h). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí.

 

Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta convocatòria a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25