Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DILLUNS, 22/07/2019 | 05:37 h

NOTÍCIES

  • Cooperació

Ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament 2017

9/6/2017

Des de la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Abrera convoquem un any més el període de sol•licituds dels ajuts que concedim a les entitats privades sense afany de lucre (ONG’s), que treballen pel desenvolupament econòmic i al benestar de la població dels països en vies de desenvolupament.

Les subvencions podran arribar fins al 80% del cost del projecte i es subvencionarà un màxim de 6.000 € per projecte. Poden sol·licitar aquestes subvencions les entitats privades sense afany de lucre que tinguin per finalitat la cooperació i la sensibilització al desenvolupament i que ho facin constar en els seus estatuts. Les entitats hauran de complir els següents requisits:

 

Estar legalment constituïdes.

 

Tenir seu o delegació en l’àmbit territorial de Catalunya i estar inscrites al Registre d’Entitats del d’Abrera o al de la Generalitat de Catalunya.

 

Disposar de l’estructura i capacitat suficients per a garantir el compliment dels objectius previstos.

 

Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

No reunir cap causa de prohibició per rebre la subvenció, d’acord amb l’establert als punts 2 i 3 de l’article 13 de la LGS

 

Haver justificat els ajuts econòmics rebuts amb anterioritat de l’Ajuntament d’Abrera, quan sigui procedent.

La data límit de recepció de les sol·licituds dels ajuts als projectes de cooperació al desenvolupament 2017 finalitzarà el dijous 3 d’agost.

 

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30h a 19.00h. Durant el mes de juliol només els dimecres a la tarda). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i fent clic aquí.

 

Trobareu tota la informació sobre aquestes subvencions en l’enllaç inferior.

 

 

 

 


INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25