Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIJOUS, 16/08/2018 | 00:46 h

NOTÍCIES

  • Teclat ordinador web

Busquem un tècnic/a de Promoció Econòmica

5/6/2017

Busques feina? Des de l’Ajuntament d’Abrera iniciem un nou procés de selecció per cobrir una plaça de tècnic/a pel Departament de Promoció Econòmica. Poden participar-hi les persones amb Títol de grau o diplomatura de la branca de ciències socials i jurídiques.

Les funcions bàsiques a realitzar són, entre d’altres, realitzar l’anàlisi i estudi del teixit econòmic i social del municipi per a la identificació de les necessitats municipals en matèria de promoció econòmica, comerç i turisme dissenyant programes d’actuació per a la seva millora i desenvolupament i cercant mitjans de finançament adients per implementar-los.


Dur a terme accions, plans i programes per potencia i desenvolupar les activitats econòmiques i comercials del municipi.

 

Cercar subvencions i gestionar-ne els expedients de sol·licitud i justificació per tal de cofinançar les actuacions de l’Ajuntament en matèria de promoció econòmica.


Reconèixer, detectar i investigar en el municipi els seus recursos i possibilitats de desenvolupament, realitzant prospeccions de projectes empresarials de promoció econòmica local i propostes d’iniciatives per a la generació d’ocupació al municipi.

 

Elaborar estudis i informes tècnics, projectes i programes en l’àmbit de la seva especialitat.

 

Realitzar l’atenció al ciutadà en els aspectes propis de la seva competència així com dur a terme el seguiment de queixes i suggeriments relatives a l’àmbit.

 

Els aspirants han de tenir el nivell suficiència de català (C1, anterior nivell de suficiència de català C) de la Direcció General de Política Lingüística o qualsevol altre reconegut oficialment, com a equivalent.

 

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper dilluns 12 de juny.

Els/les interessats/des que desitgin formar part de les convocatòries hauran de presentar la seva sol•licitud en el registre general d’entrades de l’Ajuntament d’Abrera, plaça de la Constitució, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores (dimarts i dimecres de 16.30h a 19.00h). El document de sol•licitud es facilitarà a les dependencies municipals i en aquesta pàgina web. Trobareu tota la informació relacionada amb aquesta i altres convocatòries a la secció d’Oferta d’Ocupació Pública.

 

 


  • Logo Facebook
  • Logo Twitter
  • Icona enviar

INFORMA'T

ACTUALITAT > Notícies
AJUNTAMENT D’ABRERA , Pça. Constitució 1 - informacio@ajuntamentabrera.cat - Atenció: 93 770 03 25