Escut Ajuntament d'Abrera
Escut Ajuntament d'Abrera
DIVENDRES, 18/09/2020 | 19:04 h

INSCRIPCIÓ CONCERT SETEMBRE MUSICAL 19 DE SETEMBRE DE MOON SISTAH

Degut a l'estat d'excepcionalitat a causa de les mesures preses per la prevenció i contenció del Coronavirus. Des de l’Ajuntament d’Abrera oferirem el concert del cicle Setembre Musical. En aquestes, prendrem totes les mesures higiènico-sanitàries, en aquest sentit, el desenvolupament del espectacle estarà condicionat en tot moment a les mesures dictaminades per les autoritats sanitàries i a l'evolució del Covid-19, per tant, podria tenir modificacions.

 

ACTUACIÓ DEL SETEMBRE MUSICAL DEL 19 DE SETEMBRE: MOON SISTAH - Dissabte 19 de setembre a les 22.00 h a la Casa de Cultura.


 • Dades de la persona de contacte


 • Màxim 5 persones per full d'inscripció, inclou adults, persona de contacte i infants. Omplir a continuació:
 • Dades de les persones a assistir

 • DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID-19

 • Declaro sota la meva responsabilitat (la persona de contacte, la qual assumeix la responsabilitat dels assistents inscrits):
  - Que sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la Covid-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l'espectacle. Així mateix, entenc que l'Ajuntament d'Abrera no és responsable de les contingències que puguin ocasionar-se en relació a la pandèmia durant l'espectacle.
  - Que he estat informat/da i estic d’acord amb les mesures de prevenció i contenció general i amb les actuacions necessàries que s’hagin de dur a terme compatible amb la Covid-19 durant el desenvolupament de l'espectacle.
  - Que m’encarrego que totes les persones assistents portin la mascareta abans, durant i després del desenvolupament de l'espectacle.

  Finalment, que amb caràcter previ a la realització de l'espectacle, tots els i les assistents han de complir els requisits de salut següents:
  - Absència de malaltia i simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
  - No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors al desenvolupament de l'espectacle.
 • Drets d’Imatge

 • Autoritzo a l'Ajuntament d'Abrera a captar imatges de les persones assistents tant d'adults com de menors d'edat. Les imatges podran ser emprades per reproduir-les, publicar-les i que puguin aparèixer en fotografies, vídeos i web per a la seva difusió pública.
 • D’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades seran utilitzades exclusivament amb la finalitat de formalitzar les sol·licituds d’inscripció dels espectacles de la Festa d'Abrera 2020 i no es preveu la seva cessió a tercers llevat d’obligació legal. El responsable de les mateixes és l’Ajuntament d’Abrera: Plaça de la Constitució número 1, 08630 – informació@abrera.cat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, i la limitació o oposició al seu tractament, així com els altres drets que corresponguin a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat

 •  He llegit i accepto la política de protecció de dades
 • * Camps obligatoris

GUIA D'ACCÉS ALS ESPECTACLES
A continuació trobareu les indicacions i les mesures sanitàries a seguir durant els diferents espectacles:

Accessos d'entrada i sortida:
1. Es podrà accedir a la Casa de Cultura des de les 21:30.
2. Només serà permesa l'entrada a les persones prèviament inscrites.
3. Respecte la distància de seguretat durant l’accés. Evitar concentracions de més de 10 persones.
4. A la porta d'accés corresponent es validarà la inscripció verificant la persona de contacte, la qual podrà accedir amb el nombre d'entrades inscrites (màxim 5).
5. Un cop validada la inscripció, el personal de l'Ajuntament d'Abrera us guiarà fins a la zona assignada per veure l'espectacle
6. Durant l’espectacle és obligatòria l’ús de la mascareta.
7. Un cop assignat el lloc, les persones assistents no es podran moure ni aixecar del lloc fins que el personal de l'Ajuntament ho autoritzi. En cas d'emergència, contactar amb el personal de l'Ajuntament.
8. La sortida de la plaça serà esglaonada, cal que romangueu assentats fins que el personal de l’Ajuntament us ho indiqui.

Mesures higienico-sanitàries:

1. És obligatori l'ús de mascareta.
2. A l'entrada del recinte s'haurà d'utilitzar el gel hidroalcohòlic del qual disposarà l'Ajuntament d'Abrera.
3. No està permès desplaçar ni moure cadires.
4. No està permès fumar.
5. Evitar concentracions abans i després a les entrades del recinte. Resta prohibit la concentració de més de 10 persones.

L'incompliment d'aquestes mesures implicarà l'exclusió a l'espectacle

 


AVÍS LEGAL


L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. L'Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.


 • Logo Facebook
 • Logo Twitter
 • Icona enviar

INFORMA'T


AJUNTAMENT D’ABRERA , Pl. de la Constitució, 1 - informacio@abrera.cat - Atenció: 93 770 03 25